Ympäristö- ja energiapolitiikka

Suomalaisilla on perinteisesti vahva ja ainutlaatuinen yhteys kotimaansa luontoon, mistä kumpuaa myös suomalaisten vahva kiinnostus luonnonsuojeluun. Perussuomalaiset haluaa varmistaa, että tulevilla sukupolvilla kotimaamme luonto on paremmassa kunnossa, kuin me itse olemme sen saaneet.

Globalisaation myötä suomalainen perusteollisuus on myyty ulkomaiseen omistukseen. Nämä pörssiyhtiöt haluavat maksimoida voitot ja näin esimerkiksi avohakkuiden määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Tätä politiikkaa perussuomalaiset eivät hyväksy.

Energia- ja ilmastopolitiikan kaikissa ratkaisuissa tulee tarkastella kansallista etua. Pelkät ideologiset ratkaisut eivät riitä. Vaikka Suomi on EU:n mallioppilas, ei kaikkia ympäristö- ja energiapolitiikkaan liittyviä ratkaisuja pidä hyväksyä ennen kuin on selvitetty taloudelliset vaikutukset ja myös vaikutukset kilpailukykyymme.

Energian hinta sekä myös energian siirtomaksut tulee laskea EU:n minimitasolle, joten varsinkin sähköverkkoyhtiöt tulee pitää kotimaisessa omistuksessa.