Talouspolitiikka

Pääperiaatteena tulee olla, että jaetaan se, mitä meillä on. Lisää huonosti perusteltua velanottoa ei perussuomalaiset hyväksy. Eli eletään suu säkkiä myöden ja pyritään kasvattamaan säkkiä, jotta olisi enemmän jaettavaa.

Globalisaation myötä suomalainen perusteollisuus on osaltaan jo myyty ulkomaiseen omistukseen. Tästä johtuen suuryhtiöiden tulos siirtyy verosuunnittelun jälkeen ulkomaille. Työpaikat näissä yrityksissä vähenevät, joten myös saadut veroeurot työntekijöiden osalta vähenevät. Tätä politiikkaa ei pidä hyväksyä. PK -sektori työllistää tällä hetkellä parhaiten, joten PK -yritysten työllistämismahdollisuuksia pitää tukea.

Tuottavaa työtä pitää kaikin keinoin edistää ja tukea.

Velkaantuminen on lopetettava ja menot tulee tasapainottaa. Tulevia sukupolvia ei tule kuormittaa nykyisellä vastuuttomalla politiikalla.

Investoinnit järkeviin kohteisiin, liikenneväyliin, kohtuuhintaiseen asumiseen sekä koulutukseen. Kotihoidon resursseja sekä hoivapaikkoja on lisättävä. Sisäisen turvallisuuden heikentäminen on katkaistava ja puolustusvoimien toimintakyky on turvattava.