Sosiaalipolitiikka

Pääperiaatteena voitaisiin sanoa, että suomalaiset veroeurot tulee käyttää suomalaisten hyväksi. Lisää autettavia maahamme ei tule haalia.

Koska työtä tekevien ja veroja maksavien kansalaisten osuus suhteessa muihin pienenee, täytyy resurssit kohdentaa oleellisiin kohteisiin, kuten vähäosaiset, pienituloiset, eläkeläiset, lapsiperheet, sairaat ja vammaiset.

Tempputyöllistäminen tulee lopettaa, koska niillä vain lisätään kuluja.

Perussuomalaisten mielestä tärkeintä on korjata ongelmat perusterveydenhuollossa, pitkissä jonoissa ja hoidon saatavuudessa. Nyt hallituksen ajama politiikka pahentaa tätä perusongelmaa etenkin taamaja-alueiden ulkopuolella. Lisäksi on suuri vaara, että kansalaisten verorahat siirtyvät monikansallisten suuryritysten taskuihin. Lisäksi SOTE -uudistuksen kokonaiskustannukset tulee selvittää.

Sosiaaliturva ei saa toimia maahanmuuton vetotekijänä.

SOTE -ratkaisun mukana tulevaa kiinteistökauppaa terveydenhuoltoon liittyvien kiinteistöjen osalta tulee valvoa.

Syntyvyyttä ei tule ratkaista maahanmuutolla, vaan parantamalla suomalaisen perheen mahdollisuuksia tehdä enemmän, kuin yksi lapsi esimerkiksi verohelpotuksin.

Eläketulosta perittävä verotus tulee asettaa samalle tasolle, kuin työtulon verotus. Ikääntyneiden kotihoidon ja palveluasumisen ongelmat tulee korjata välittömästi. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei voi kohdella vanhuksia näin. Rahaa kyllä takuulla löytyy toteuttamalla perussuomalaista priorisointia.

Päihdepolitiikan lähtökohtana tulee olla riittävän tehokas ja aikainen puuttuminen sekä riskien tunnistaminen. Perussuomalaiset ovat huolissaan erityisesti nuorten, jopa lasten kasvaneesta huumeiden käytöstä.