Maahanmuuttopolitiikka

Emme hyväksy humanitaarista maahanmuuttoa nykymuodossaan, kuitenkin olemme valmis suuntaamaan resursseja pakolaisten lähtöalueille. Maahanmuuton rajoittaminen on ainoa todellinen keino vaikuttaa maahanmuuton aiheuttamiin taloudellisiin, väestöllisiin, kulttuurillisiin sekä turvallisuuteen liittyviin ongelmiin.

Jo maassaolevien maahanmuuttajien integroiminen on vielä kokonaan suorittamatta. Haluamme kuitenkin, että suomalaiset arvot ja normit huomioidaan integroinnin yhteydessä. Siis maassa maan tavalla.

Terrorismirikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat tai kansallistetut henkiliöt on automaattisesti tuomittava menettämään turvapaikka-oikeus, Suomen kansalaisuus sekä heidät on karkoitettava lähtömaahansa.

Nyt suunniteltua 1,4 miljardin lisälainaa maahanmuutto-ongelman ratkaisemiseksi emme hyväksy.