Koulutuspolitiikka

Suoritetut massiiviset leikkaukset koulutuksen määrärahoista ovat rapauttaneet suomalaisen koulupohjan. Tätä politiikkaa perussuomalaiset eivät hyväksy.

Perussuomalaiset haluavat panostaa nuoriin. Hehän ovat suomalaisen ammatillisen osaamisen perusta.

Resursseja ammatillisen osaamisen turvaamiseksi on lisättävä. Varsinkin toisen asteen oppilaitoksista puuttuu resurssit sekä riittävä tekninen osaaminen, jotta pysyisimme mukana teknologian sekä kilpailuympäristön nopeassa kehityksessä.

Ensisijainen kasvatusvastuu kuuluu tietenkin kodille, mutta opettajille täytyy luoda välineet kurin ja järjestyksen ylläpitoon. Myös oppilaitosten kurinpidossa täytyy pystyä erottelemaan mikä on koulukiusaamista ja mikä on rikos.

Myös digitalisaatio kehittyy hurjaa vauhtia, mutta ei kuitenkaan saa olla itse tarkoitus, vaan oppimisen apuväline.

Myös oppisopimusteitse suoritettavaa koulutusta tulee tukea.